Vaša trenutna IP adresa:

3.238.112.198
Na serverima postoji sigurnosna zaštita koja je uvijek uključena i koja automatski blokira IP adrese svih korisnika koji se više puta prijavljuju s pogrešnom lozinkom! Molimo Vas detaljno provjerite svoje korisničke podatke i lozinku, te resetirajte svoj usmjerivač (eng. "router") kako biste dobili novu "čistu" IP adresu!

Što je IP adresa?

IP adresa ili IP broj (eng. Internet Protocol address) je jedinstvena brojčana oznaka računala na internetu. Svako računalo koje je povezano na Internet mora imati jednoznačno dodijeljenu IP adresu. Te adrese su nužne da bi se paketi upućeni s izvorišnog računala mogli preusmjeriti do odredišnog.

Za sva dodatna pitanja i pomoć u svezi rješavanja problema oko blokade Vaše IP adrese, molimo Vas kontaktirajte nas. Za vraćanje na početnu stranicu kliknite na naziv firme ENGRAM d.o.o.  Top